Category Archives: Varemerkeregistrering

Petter Northug har registrert sitt eget varemerke

Petter Northug har registrert sitt eget varemerke.
Petter Northug har registrert sitt eget varemerke.

Hva har Björn Borg, Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, David Beckham og Kari Traa til felles? Jo, i tillegg til å være idrettsutøvere, er de merkevarer. Nå har også Petter Northug jr. gjort det samme.

I høst registrerte Petter Northug en rekke varemerker. The Thug, Thug, Thugen, Tug, Northug, Northug jr, Petter Northug jr, sammen med Petters signatur og logo er registrert som varemerker. Bak søknadene står Northug selv, og firmaet Northug AS. Firmaet har forøvrig som vedtektsfestet formål å eie varmerket “Northug” med tilhørende logo, og skal utvikle og forvalte varemerket med tilhørende produkter og tjenester. Det fremstår åpenbart at Petter Northug tar sitt merkenavn svært seriøst.

Petter Northug har registrert sitt eget varemerke.
Petter Northug har registrert sitt eget varemerke.

Les også: Petter Stordalen måtte betale 250 000 kroner for sitt eget varemerke

På sin egen nettside skriver Petter at logoen vil være på alle produkter som han er med å utvikle i tiden som kommer – som et kvalitetsstempel.

Bildekreditt: NORTHUG

Du kan motta GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjon om hvordan du kan registrere ditt varemerke ved å klikke her.

Hva betyr varemerke symbolene?

Har du lurt på hva symbolene ®, © og TM betyr? Her får du svaret.
Har du lurt på hva symbolene ®, © og TM betyr? Her får du svaret.

Har du lurt på hva symbolene ®, © og TM betyr?

® = Registrert varemerke
Hvis du ønsker å bruke ® må du søke om å få merket ditt registrert. Les mer om registrering av varemerke her.

For andre land og områder finnes det egne registreringskontorer og internasjonale ordninger. Les mer om internasjonal registrering av varemerke.

Det kan være straffbart å bruke disse symbolene i tilknytning til en vare eller tjeneste i Norge, dersom du ikke har registrert varemerket eller har rett til varen eller tjenesten på annen måte. (Se markedsføringslovens §48 og straffeloven §370).

TM = Trade Mark
TM står for Trade Mark, dette symbolet kan du bruke selv om varemerket ditt ikke er registrert. Det gir deg ingen beskyttelse på linje med registrering, men det kan brukes som et signal til markedet om at det er å oppfatte som et varemerke.

© = Opphavsrett
© er symbol for “copyright”. Her er det ikke noe krav til å registrere, men du må oppfylle kravene i åndsverkloven for å ha beskyttelse.

Les også: Bør du registrere varemerket ditt, eller kan du klare deg uten?

Se listen over Apples varemerker og servicemerker, og lær deg hvordan Apple ønsker at varemerkene skal brukes. Hvis en varemerkeeier sender en klage til Google angående bruk av et varemerke i AdWords-annonser, undersøker Google saken og kan innføre visse begrensninger for bruk av dette varemerket i AdWords-tekstannonser. Google tar påstander om brudd på varemerkerettigheter svært alvorlig, og som en tjeneste til varemerkeeiere undersøker Google slike spørsmål. Google hjelp for varemerkeeiere.(Til undersøkelser angående registrerte varemerker trenger Google registreringsnummeret til varemerket eller en kopi av registreringen før de kan behandle klagen).
Når det gjelder Facebook finnes det en egen nettside som omhandler bruk av Facebooks varemerke.

Du kan motta GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjon om hvordan du kan registrere ditt varemerke ved å klikke her.

Hvilke typer varemerker finnes?

Varemerker kommer i mange ulike former og typer. De mest vanlige er såkalte ordmerker (et enkelt navn eller en frase) og grafiske merker.
Varemerker kommer i mange ulike former og typer. De mest vanlige er såkalte ordmerker (et enkelt navn eller en frase) og grafiske merker.

Varemerker kommer i mange ulike former og typer. De mest vanlige er såkalte ordmerker (et enkelt navn eller en frase) og grafiske merker. Grafiske merker er ikke direkte linket til et navn eller en frase, selv om de kan inneholde slike (slik som for eksempel mange logo). I stedet gjelder beskyttelsen selve designet eller bildet. Begge typer varemerkeregistreringer forhindrer tredjeparter å anvende selve varemerket direkte. Enda viktigere er det at registreringen også forhindrer tredjeparter å bruke merker som likner eller har likehetstrekk som kan forårsake forvirring eller misforståelser i markedet. Et ordmerke som for eksempel «ABCkost» kan således forhindre andre å bruke «ABSEkost» fordi det kan være egnet til å skape misforståelser. Likeledes vil et registrert grafisk merke gi beskyttelse basert på det overordnede inntrykk som bildet gir, selv om enkelte ord eller designelementer kan være annerledes. Den kjente svingende hvite fonten på rød bakgrunn som Coka-Cola™ bruker i sin markedsføring kan for eksempel forhindre andre fra å bruke en liknende font på liknende bakgrunn, selv om ordene i teksten skulle være helt annerledes.

Les også: Varemerket ditt kan være verdt en formue

Det finnes også mindre vanlige varemerker, slik som 3D varemerker for å beskytte en viss formgiving, og til og med lyd og luktmerker. I mange jurisdiksjoner er det mulig å registrere kombinerte merker – hvor samme registrering beskytter både ordlyden og designet.

Du kan motta GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjon om hvordan du kan registrere ditt varemerke ved å klikke her.

Hva er forskjellen på domene og varemerke?

Selv om varemerker og domener juridisk sett er helt atskilte rettigheter så vil du ofte ha en utvidet rett til et domenenavn for et varemerke du er innehaver av.
Selv om varemerker og domener juridisk sett er helt atskilte rettigheter så vil du ofte ha en utvidet rett til et domenenavn for et varemerke du er innehaver av.

Selv om varemerker og domener juridisk sett er helt atskilte rettigheter så vil du ofte ha en utvidet rett til et domenenavn for et varemerke du er innehaver av. Dette gjelder også der en tredjepart allerede har registrert domenet. Normalt er det avgjørende om tredjeparten registrerte domenet uten legitim rett og i ond tro. I de tilfeller der ditt varemerke er registrert (og således har blitt vurdert opp mot de krav til unikhet som ligger i dette) vil det normalt være tilfelle, og du vil kunne levere en domenedisputt med krav om at domenet enten slettes eller overføres deg.

– Både rettspraksis og praksis fra domeneklagenemda viser at varemerker vinner over domenenavn, uttaler advokatfullmektig Benedicte Langford i Bing Hodneland advokatselskap. Hun anbefaler å sende inn varemerkesøknad før man registrerer domenet, siden andre kan finne på å sende inn varemerkesøknad som er identisk. Siden domenenavn er sentralt for en virksomhet og ofte representerer store verdier, anbefaler hun å være “føre var” når det gjelder å beskytte ønsket domenenavn – helst ved hjelp av en varemerkeregistrering. Registrerte varemerker får vern fra søknadsdagen for varemerket, uttaler advokatfullmektig Benedicte Langford.

Du kan motta GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjon om hvordan du kan registrere ditt varemerke ved å klikke her.

Vil ha «seigmann» ut av ordboka


Orkla, som eier Laban Seigmenn-produsent Nidar, mener «seigmann» er et varemerke som ikke kan føres opp i ordboka på vanlig vis.

Laban Seigmenn er en av våre mest kjente merkevarer, og for oss er det viktig å beskytte merkenavnet. Vi ønsker ikke å tillate at merkevaren utvannes, skriver Orklas kommunikasjonsrådgiver Marthe Schomacker i en e-post til NRK.no.

– Seigmenn® er en viktig merkevare for oss, som vi har registrert som varemerke. Det betyr at Nidar og Orkla har enerett til å bruke varemerket Seigmenn, og at andre aktører er avhengig av vår tillatelse for å kunne bruke det beskyttede varemerket for lignende varer som varemerkeregistreringen gjelder for, utdyper Marthe Schomacker til NRK.no

Les også: DNB kan miste sitt Vipps varemerke

Høsten 2010 skrev Aftenposten en rekke artikler om hvordan dagligvarekjedene kopierte kjente merkevarer. Et av eksemplene den gang var Nidar Seigmenn. Dette godteriet ble kopiert av både Coop og Norgesgruppen, selskapet som blant annet eier kjedene Meny, Spar, Kiwi, Ultra og Joker.

Du kan motta GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjon om hvordan du kan registrere ditt varemerke ved å klikke her.