Hva er forskjellen på domene og varemerke?

Selv om varemerker og domener juridisk sett er helt atskilte rettigheter så vil du ofte ha en utvidet rett til et domenenavn for et varemerke du er innehaver av.
Selv om varemerker og domener juridisk sett er helt atskilte rettigheter så vil du ofte ha en utvidet rett til et domenenavn for et varemerke du er innehaver av.

Selv om varemerker og domener juridisk sett er helt atskilte rettigheter så vil du ofte ha en utvidet rett til et domenenavn for et varemerke du er innehaver av. Dette gjelder også der en tredjepart allerede har registrert domenet. Normalt er det avgjørende om tredjeparten registrerte domenet uten legitim rett og i ond tro. I de tilfeller der ditt varemerke er registrert (og således har blitt vurdert opp mot de krav til unikhet som ligger i dette) vil det normalt være tilfelle, og du vil kunne levere en domenedisputt med krav om at domenet enten slettes eller overføres deg.

– Både rettspraksis og praksis fra domeneklagenemda viser at varemerker vinner over domenenavn, uttaler advokatfullmektig Benedicte Langford i Bing Hodneland advokatselskap. Hun anbefaler å sende inn varemerkesøknad før man registrerer domenet, siden andre kan finne på å sende inn varemerkesøknad som er identisk. Siden domenenavn er sentralt for en virksomhet og ofte representerer store verdier, anbefaler hun å være “føre var” når det gjelder å beskytte ønsket domenenavn – helst ved hjelp av en varemerkeregistrering. Registrerte varemerker får vern fra søknadsdagen for varemerket, uttaler advokatfullmektig Benedicte Langford.

Du kan motta GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjon om hvordan du kan registrere ditt varemerke ved å klikke her.