Hvorfor registrere varemerke?

Ved å registrere et varemerke får man en enerett til å benytte varemerket som et kjennetegn for sine varer og  tjenester. Dette medfører en rekke fordeler.
Ved å registrere et varemerke får man en enerett til å benytte varemerket som et kjennetegn for sine varer og tjenester. Dette medfører en rekke fordeler.

Ved å registrere et varemerke får man en enerett til å benytte varemerket som et kjennetegn for sine varer og tjenester. Dette medfører en rekke fordeler.

En varemerkeregistrering medfører at varemerket kan være beskyttet allerede før det tas i bruk. Et varemerke bidrar ofte til å gi en indikasjon på kvaliteten på produktet. For eksempel vil de fleste forbrukere tenke at det er mer kvalitet i produktet “Mercedes” enn i “Lada”.

Varemerket kan også fungere som et ledd i reklame, promotering og andre liknende salgsfremmende framgangsmåter for å oppnå salg av produktene og følgelig få et godt navn og rykte i markedet. Dette illustrerer også at et varemerke ikke sjelden kan være et tegn på en betydelig investering fra rettighetshaverens side, nettopp for å tiltrekke oppmerksomhet fra forbrukere og skaffe seg en plass i markedet. De betydelige investeringene som opphavsmannen legger i dette produktet er det viktig å sikre seg eneretten til i form av et varemerke.

– Rett til varemerke fås ved innarbeidelse eller registrering. Rett som er oppstått ved innarbeidelse, er ofte langt mer usikker enn en registrert rett, og det vil ofte kunne bli store utfordringer knyttet til å bevise omfanget av den innarbeidede rettigheten ved eventuell tvist. Det er derfor absolutt å anbefale at kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester registreres som varemerker.

Du kan motta GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjon om hvordan du kan registrere ditt varemerke ved å klikke her.

Uavhengig informasjon, guider og artikler om varemerke og registrering av varemerke.