Internasjonale varemerker

Om du ønsker beskyttelse i flere land eller over hele verden så må det søkes i hvert land. Det kan søkes i flere land samtidig ved bruk av madridprotokollen eller EU varemerke.
Om du ønsker beskyttelse i flere land eller over hele verden så må det søkes i hvert land. Det kan søkes i flere land samtidig ved bruk av madridprotokollen eller EU varemerke.

Ditt varemerke beskyttes i den eller de jurisdiksjoner du registrerer det. Om du ønsker beskyttelse i flere land eller over hele verden så må det søkes i hvert land. Det finnes muligheter for å søke i flere land samtidig, med kun en enkelt søknad, ved å anvende den såkalte madridprotokollen eller EU varemerke. Et EU-varemerke gjelder i alle land som er medlem i EU, utenom EØS-land, i alt 27 land. Fordelen ved EU-registrering er at du raskt og rimelig får registrering i mange land. Alle som er bosatt i Norge og selskaper som har sitt sete i Norge, kan sende søknad om EU-varemerke til varemerkemyndigheten OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market).
Du bør benytte profesjonell hjelp, og må bruke en EU-basert fullmektig i søknadsprosessen, til å registrere ditt varemerke i flere land, enten ett og ett eller som en søknad gjennom madridprotokollen / EU varemerke.

Du kan motta GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjon om hvordan du kan registrere ditt varemerke ved å klikke her.

Uavhengig informasjon, guider og artikler om varemerke og registrering av varemerke.