Tag Archives: Hvorfor registrere et varemerke

Hva betyr varemerke symbolene?

Har du lurt på hva symbolene ®, © og TM betyr? Her får du svaret.
Har du lurt på hva symbolene ®, © og TM betyr? Her får du svaret.

Har du lurt på hva symbolene ®, © og TM betyr?

® = Registrert varemerke
Hvis du ønsker å bruke ® må du søke om å få merket ditt registrert. Les mer om registrering av varemerke her.

For andre land og områder finnes det egne registreringskontorer og internasjonale ordninger. Les mer om internasjonal registrering av varemerke.

Det kan være straffbart å bruke disse symbolene i tilknytning til en vare eller tjeneste i Norge, dersom du ikke har registrert varemerket eller har rett til varen eller tjenesten på annen måte. (Se markedsføringslovens §48 og straffeloven §370).

TM = Trade Mark
TM står for Trade Mark, dette symbolet kan du bruke selv om varemerket ditt ikke er registrert. Det gir deg ingen beskyttelse på linje med registrering, men det kan brukes som et signal til markedet om at det er å oppfatte som et varemerke.

© = Opphavsrett
© er symbol for “copyright”. Her er det ikke noe krav til å registrere, men du må oppfylle kravene i åndsverkloven for å ha beskyttelse.

Les også: Bør du registrere varemerket ditt, eller kan du klare deg uten?

Se listen over Apples varemerker og servicemerker, og lær deg hvordan Apple ønsker at varemerkene skal brukes. Hvis en varemerkeeier sender en klage til Google angående bruk av et varemerke i AdWords-annonser, undersøker Google saken og kan innføre visse begrensninger for bruk av dette varemerket i AdWords-tekstannonser. Google tar påstander om brudd på varemerkerettigheter svært alvorlig, og som en tjeneste til varemerkeeiere undersøker Google slike spørsmål. Google hjelp for varemerkeeiere.(Til undersøkelser angående registrerte varemerker trenger Google registreringsnummeret til varemerket eller en kopi av registreringen før de kan behandle klagen).
Når det gjelder Facebook finnes det en egen nettside som omhandler bruk av Facebooks varemerke.

Du kan motta GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjon om hvordan du kan registrere ditt varemerke ved å klikke her.