Varemerke

Et varemerke er et merke eller symbol som skiller dine varer og tjenester fra de av dine konkurrenter. Av denne grunn er ditt varemerke (eller din «merkevare» på folkemunne) kanskje din bedrifts mest verdifulle aktiva.
Et varemerke er et merke eller symbol som skiller dine varer og tjenester fra de av dine konkurrenter. Av denne grunn er ditt varemerke (eller din «merkevare» på folkemunne) kanskje din bedrifts mest verdifulle aktiva.

Et varemerke er et merke eller symbol som skiller dine varer og tjenester fra de av dine konkurrenter. Av denne grunn er ditt varemerke (eller din «merkevare» på folkemunne) kanskje din bedrifts mest verdifulle aktiva.

Praktisk talt alt kan registreres som et varemerke om det gjøres på rett mate. Det er dog visse grunnregler som må følges. Det mest essensielle er at ditt varemerke må være et unikt kjennetegn for de varer og tjenester du leverer. Ord eller fraser som ikke er unike, for eksempel ord som bare beskriver et område («Oslo» eller «Made in Norway») kan altså ikke registreres. Likeledes kan heller ikke merker som allerede er innarbeidet som begrep innen din bransje registreres (for eksempel «skiftenøkkel» i byggbransjen eller «vindusvisker» i bilbransjen). Avslutningsvis kan heller ikke villedende eller støtende merker registreres. Ulike jurisdiksjoner kan ha ulike detaljregler.

Registeringstiden varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. I de fleste tilfeller tar det flere måneder før registreringen er fullført, og det kan ofte ta enda lenger. Din søknad gir deg dog prioritet fra søknadstidspunktet. Allerede når du søker har du derfor oppnådd en de facto beskyttelse mot at andre søker eller opparbeider rett til varemerket ditt gjennom bruk. I de fleste land gjelder den opprinnelige varemerkeregistrering i 10 år, og deretter kan varemerket fornyes.

Om varemerket du skal registrere er et tradisjonelt merkevare for dine varer og tjenester, står valget normalt mellom et ordmerke eller grafisk merke. Hvilket av disse to du bør velge vil normalt bero på merkevaren selv. Noen merkevarer inneholder ingen direkte ord (slik som Nike’s ‘swoosh’ logo) og et ordmerke er da selvsagt utelukket. Selv om din merkevare inneholder bokstaver eller ord (slik som de fleste logoer) så kan det være hensiktsmessig å velge et grafisk merke dersom det er det visuelle inntrykket som logoen gir som er det viktigste. I noen jurisdiksjoner (herunder Norge) så kan man dessuten søke om registrering av såkalte kombinerte merker der du oppnår beskyttelse både for selve order og de grafiske elementene.

Du kan motta GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjon om hvordan du kan registrere ditt varemerke ved å klikke her.

Uavhengig informasjon, guider og artikler om varemerke og registrering av varemerke.